fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

СНЦ „Еко Славишки“ – Ранковце, Македония

СНЦ „Еко Славишки“ – Ранковце, Македония

Image

През 2015 г. неправителствената организация Еко Славишки приключи успешно проект по Програма за трансгранично сътрудничество между България - Македония, като партньор с СНЦ „ЕВРО“ – Кюстендил. Конкретните резултати и цели на проекта бяха постигнати с пълен успех. Не са получени никакви санкции от Управляващия орган.

Организацията участва в подготовката и изпълнението на проекта с "Louis Berger Foundation“, за изграждане на силози, подготовка и изпълнение на проекти с Природозащитно общество "Флора" за подобряване на пътя от Крива Паланка до манастир Йоаким Осоговски.

В частен план – изграждане на мелница с частна финансова помощ, както и завод за производство на гъби, преди той да стане част от ловното стопанство "Осогово".

СНЦ „Еко Славишки“ – Ранковце е партньорска организация на македонската страна в проект, одобрен от ЕК - "Европейски практики за развитие на административния капацитет на региона", обхванат от Програма "Европа - граждански проекти и европейски практики".

Партньорска мрежа, създадена със СНЦ "Институт за европейски ценности", Фондация REGION.BG-клон Благоевград, СНЦ „ЕВРО“ Кюстендил, "Евро център" Св Николе. Основната цел е популяризиране на европейския опит в развитието на малките общини с подкрепата на фондовете на ЕС.