fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Сдружение с нестопанска цел „ЕВРО“ – Кюстендил

Сдружение с нестопанска цел „ЕВРО“ – Кюстендил

Image

Дейностите на неправителствената организация са насочени към развитие и укрепване на връзките между хората, чрез подкрепа на социалната интеграция и защита на човешките права. Целта на организацията е да развива и защитава нуждаещите се и хората в неравностойно положение.

Една от основните цели и стратегии на СНЦ „ЕВРО“ – Кюстендил е да допринесе за опазването на околната среда в региона, да поддържа международни и европейски партньорства в своите хуманитарни дейности. Активно участва в национални и международни проекти за подобряване качеството на живот в региона. СНЦ „ЕВРО“ – Кюстендил има богат опит в проекти за трансгранично сътрудничество. През 2015 г. организацията приключи успешно проект по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония, като водещ партньор. Конкретните резултати и цели на проекта са изпълнени с максимален успех. Не са получени никакви санкции от Управляващия орган.

Организацията консултира подготовката и изпълнението на институционален проект "Укрепване на местния капацитет и сътрудничеството между институции, местни фирми и общностите на общините Ковачевци, Трекляно, Земен и Босилеград чрез развитие на устойчив модел за трансгранично сътрудничество за малките общини“.

СНЦ „ЕВРО“ – Кюстендил участва в проект "Краище – област с уникални сортове овощни култури", в партньорство с Лесотехническия университет, общините Трекляно и Босилеград по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия. Партньорска мрежа, създадена със СНЦ "Институт за европейски ценности", Фондация REGION.BG-клон Благоевград, СНЦ ''Еко Slaviski“ – Ранковце, Македония, както и "Евро център" Св. Николе.