fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Партнери

Image

Невладина организација „ЕВРО“ – Ќустендил

Дејноста на невладината организација се насочни кон развој и зајакнување на врските помеѓу луѓето, преку поддршка на социјалната интеграција и заштита на човековите права. Целта на организацијата е да ги развива и заштитува потребите на луѓето чиишто права се нерамноправно застапени.

Една от основните цели и стратегии на СНЦ „ЕВРО“ – Кюстендил е да допринесе за опазването на околната среда в региона, да поддържа международни и европейски партньорства в своите хуманитарни дейности.

Image

СНЦ „Еко Славишки“ – Ранковце, Македония

Во периодот 2015-2016 година, невладината организација „Еко-Славишки“ – Ранковце, успешно се вклучи во проектот за прекугранична соработка помеѓу Бугарија и Македонија како партнер со НВО „ЕВРО“ – Ќустендил. Конкретните резултати и цели на проектот беа успешно реализирани, без никакви замерки или санкции од Управниот орган.

Организацията участва в подготовката и изпълнението на проекта с "Louis Berger Foundation“, за изграждане на силози, подготовка и изпълнение на проекти с Природозащитно общество "Флора" за подобряване на пътя от Крива Паланка до манастир Йоаким Осоговски.

Организацијата учествува во подготовката и реализацијата на проектот преку „Louis Berger Foundation“ за изградба на силоси и магацински простор и реализација на проекти преку Еколошкото друштво „Флора“ за подобрување на патот од Крива Паланка до манастиорт Св. Јоаким Осоговски.

Image

Инициатива за социјално раст – ИСИ

Иницијативата за социјален раст е организација со непрофитна цел, чијашто мисија е да се даде можност на ранливите групи, луѓе со пречки во развојот, жени, роми и младите во Бугарија, да ја надминат сиромаштијата преку користење на технологија, образование и претприемништво. ИСИ ја исполнива мисијата преку иновативен пристап, со тоа што има производство и обука, вклучувајќи ги и неписмените луѓе, преку интуитивен и адаптиран софвер, преку игра. Располагаат со систем, коишто овозможува пристап до локалните и светски пазари за успешни микро-производствени претпријатија.

  • Oще...