fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Устойчивост

Устойчивост

След приключване на договора и финансирането по проекта, дейностите и затвърждаването на резултатите продължиха своето развитие. Партньорите по проекта и вече обучените бенефициенти, продължиха успешното си сътрудничество и надградиха постигнатите резултати. Представителите на партньорските организации на доброволчески начала продължават своите занимания с представителите на целевата група, за да се максимизират ползите от проекта и да се гарантира неговата устойчивост.

За целта беше въведена като честа практика, т.нар. Арт терапия с представителите на целевата група. Тя представлява съвременен терапевтичен модел за хора в неравностойно положение, при който чрез различни видове приложни изкуства се постига прогрес по отношение на моторните, психичните и мотивационните умения при различни хора в неравностойно положение. По този начин се повиши тяхната мотивация и заинтересованост, чувствително се разнообрази тяхното ежедневие. На базата на проведените обучения по време на проекта и видимите резултати от техните усилия ги накара още повече да искат да се занимават с бродерия, шев, декорация и отливане на восъчни билкови свещи. Продуктите станаха все по-качествени и разнообразни, разработиха се нови модели куклички и свещи.

Успехът и влиянието на Арт терапиите върху бенефициентите, доведоха до развитието на кампанийни занимания, свързани с празници и обичаи – коледни, мартенски и великденски. Участниците придобиха все по-голяма увереност в собствените си способности – започнаха сами да измислят модели и да си поръчват необходимите материали от доставчиците.

С помощта на партньорите по проекта, готовите продукти бяха популяризирани на различни събития и форуми. Това повиши осведомеността на обществото относно цялостният модел на работа с маргинализираните групи, обхванат от проекта, както и се представи информация за финансиращата програма и Управляващият орган. На някои от събитията присъстваха и чуждестранни гости, които останаха силно впечатление от иновативният и съвременен метод на работа. Беше им представена и игралната платформа, разработена по проекта, която може да се използва като метод за учене и възпитание на хора в риск. Игралната платформа вече има над 3200 изтегляния, като броят им продължава да расте. Нейната поддръжка продължава и тя получава актуализации за поправки в сигурността и изчистване на софтуерни грешки.

Всички раздадени продукти и материали съдържат нужната информация за финансиращата програма и Управляващият орган.

Част от мероприятията, на които бяха представени моделът на работа и готовите продукти бяха:

SHE leader @ digital Conference 2018 в София, България, където присъстваха международни гости и представители на европейският парламент;

LeapIn – конференция София, България

Немски коледен базар пред Народен театър „Иван Вазов“ – София, България

Кукличките с българският трикольор и шевицата са разработени от хората в дома в с. Преколница и за Коледа бяха предоставени на Външно министерство. Министерството от своя страна ги подари на всички посланици в България по време на традиционният си Коледен бал.

Про Плантс ООД – подпомагат бенефициентите с част от билките, необходими за Арт терапиите, като след това получават неповторими подаръци.

Мнозина други социално отговорни организации и фирми получиха от билковите продукти. Куклите достигнаха и европейската комисия и немалка част от комисарите получиха като подаръци от тези кукли. Ние, партньорите по проекта, не възнамеряваме да оттегляме своята подкрепа към маргинализираните групи и ще продължим да участваме активно в процесите. Това че проектът е приключил, не означава, че бенефициентите повече нямат нужда от помощ и постоянна грижа в своето ежедневие.