fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Целни групи

image

Целни групи

Целните групи по Проектот се:

  • 1. Хендикепирани лица
  • 2. Роми-млади од локалните општини
  • 3. Младите луѓе од прекуграничниот регион

Сите целни групи се ранливи категории и целиот проект е насочен кон нив и нивните проблеми. Сите активности, настани и наставни посети се прилагодени на потребите на целните групи, нивните интереси и потреби.

Младите луѓе со хендикеп се меѓу најранливите групи во пограничниот регион. Нивната безнадежност генерира поголем стремеж кон привремена или постојана работа во странство, зголемена фрекфентност на ризично однесување, зголемен ризик да станат жртви на трговија со луѓе (особено кај Ромите) и значително зголемување на сиромаштијата. Сите споменати факти одразуваат континуирано зголемување на финансиската и социјалната помош, на локално и централно ниво.

Невработеноста помеѓу маргинализираните групи и лицата со хендикеп, функционално неписмените луѓе, или ниско образованите луѓе, достигнува точка на повеќе од 90 % во целиот програмски регион. Тоа значи дека 100 % од целните корисници на овој проект се посиромашни, социјално исклучени, ранливи и со итна потреба за поголемо внимание. Работата со овие луѓе е потешка, бидејќи тоа бара внимание и трпение. Затоа овој проект нуди методи преку кои целните групи можат да бидат самостојни и да имаат чувство на достоинство и самопочит.амен регион. Това означава, че почти 100% от целевите бенефициенти на този проект са обеднели, социално изключени, уязвима и спешно се нуждаят от внимание. Работата с тези хора е по-трудна, тъй като тя изисква търпение и внимание. Затова този проект предлага методи, чрез които целевите групи могат да бъдат по-самостоятелни и да изпитват чувство на достойнство и самоуважение.